Autor: Ryûnosuke Akutagawa

Vida de un loco. Tres relatos
Vida de un loco. Tres relatos
Rashômon y otros cuentos
Rashômon y otros cuentos